Tel. 8 440 572 38

Darbo užmokestis

 VIDUTINIO MĖNESINIO PRISKAIČIUOTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2018 m  liepos 13 d.

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2017 m. 2018 m.           1 ketv. 2018 m.           2 ketv. 2018 m.            3 ketv. 2018 m.            4 ketv.
1 VADOVAI            
  (Direktorė, vyr. buhalterė) 2 939 1070 1073    
2 SPECIALISTAI            
  (Vyr. bendruomenės slaugytoja, slaugytoja, socialinis darbuotojas, soc. darbuotojo padėjėjos) 11 549 708 675    
3 TARNAUTOJAI            
  (Ūkio reikalų tvarkytoja) 1 678 768 768    
4 DARBUOTOJAI            
  (Pagalb.darbininkas(ė) virėjos,skalbėja, valytoja, vairuotojas, stalius, kūrikas) 6 468 573 540