Tel. 8 440 572 38

Globos kaina

Viešosios įstaigos Ylakių globos namų socialinės globos paslaugų kaina  https://teisineinformacija.lt/skuodas/Default.aspx?Id=3&DocId=15170