Tel. 8 440 572 38

Išvyka į I. Navidansko parką

Gražią vasaros dieną vykome į gamtą. Pasivaikščiojome I. Navidansko parko takeliais. Keletas gyventojų, toliau nuo tako, tarp medžių ieškojo grybų. Grybautojams diena buvo sėkminga, gyventojai džiaugėsi rastu laimikiu.  

Pasivaikščiojus grįžome arčiau tvenkinių. Įsitaisėme ant suoliukų pailsėti, smagiai papiknikavome ir grįžome namo. Smagu pabūti gamtoje, pabendrauti, pakeisti aplinką.