Tel. 8 440 572 38

Knygos pristatymas

2017 m. birželio 2 d.  globos namų gyventoja Bronė Viskontienė dalyvavo knygos pristatyme „Ersla“, autorė Magdutė Rumbutytė – Taurinskienė. Knygos pristatymas  vyko Bronės  gimtajame krašte Erslos kaime. Bronė dalyvavo kaip garbės svečias, kuri prisidėjo prie knygoje esančios informacijos pateikimo. Ji viena iš seniausių Erslos kaimo gyventojų.