Tel. 8 440 572 38

Užgavėnės

 2017 m. vasario 28 d. globos namai kvepėjo blynais ir kakava.  

Nuo pat ryto užsidėję Užgavėnių kaukes vienas kitą kibinome, linkėjome sveikatos ir gerų metų. Varėme žiemą iš kiemo triukšmingai. Tą dieną sulaukėme visokių svečių: čigonų, žydų, ubagų. Lašininis ir Kanapinis stumdėsi, grūmojo, kol galiausiai Kanapinis nugalėjo.

Po pietų valandėlei susėdę prie vaišių stalo minėme mįsles, skaitėme eiles apie Užgavėnes.