Tel. 8 440 572 38

Vasaros palyda

Paskutinę vasaros dieną praleidome kitaip. Smagus būrelis gyventojų  ir darbuotojų ant laužo virė žirnių košę. Smalsumas nugalėjo, mūsų būrelis darėsi vis didesnis. O, prie vaišių stalo jau buvo visas būrys. Smagu, kuo daugiau, tuo linksmiau.  

Už žirnius nuoširdžiai dėkojame Skuodo rajono savivaldybės tarybos nariui, ūkininkui Vincui Jablonskiui.